• Follow us

Vetenskap

Mynewsdesk företagsnyheter

Camp Adventure Tower 2019-02-18 05:55:38Nu lyfter vi blicken till andra sidan sundet. En spännande utmaning och ett häftigt projekt blir nu en ny turistattraktion endast 45 minuter

Leading towards shorter lead-times 2019-02-18 05:31:00Meet some of our CAE experts; Sofia Ore, Dag Thuvesen and Anders Werner. In this article they talk about how they were able to substantially shorten t

Ny bok vill väcka matlusten bland äldre 2019-02-18 05:31:00En läckert grön bok, prydd med tomater, paprikor och chilifrukter, lyfter fram ett allvarligt ämne: undernäring hos äldre. F&

Move from promotion to emotion and win big 2019-02-18 05:27:03Emotions matter. Especially in B2B marketing. That applies to your selection of visual imagery for social media, ads, trade shows and more. Used effec

Nya innovativa och smarta soptunnor på plats i 2019-02-18 03:34:00Att behöva tömma färre gånger och att vi får besked om när det är dags blir förstås stora vinster f&ou

”De får mitt liv att fungera” 2019-02-18 02:44:00Dorthe Sørensen har levt med en hörselnedsättning under större delen av sitt liv. Hörselprodukterna Roger Select och Table

Svenska standarden SS-EN 50174-1 beskriver ansvarsfördelningen vid installation 2019-02-18 01:53:00Väl strukturerade kabelnät av hög kvalitet, med hög tillgänglighet och med säkra och kända överföringsege

Niklas Sandell ansluter till Bergenstråhle & Partners! 2019-02-17 12:22:36Niklas är en mångfacetterad jurist som, förutom att vara expert inom varumärkesjuridik och flera andra områden inom immater

Nytt förslag till styrning och resurstilldelning för lärosäten: 2019-02-15 08:00:00Staten beslutade i april 2017 att se över styrning och resurstilldelning till högskolor och universitet. Utredare Pam Fredman, Göteborg

Ambiductor, Karl-Johan intar scenen på Smart City Connection 2019-02-15 03:59:22Med 15 års erfarenhet av mätning, stort engagemang för hållbarhetsfrågor, har han bidragit till att lansera Internet of Th

Shuttlesystem för förbättrad lagerhantering 2019-02-15 03:50:57SSI Flexi Shuttle är en skalbar shuttle för en nivå är avsedd att användas i mycket dynamiska, automatiserade miniload-syste

Processad mat kan öka risken för diabetes 2019-02-15 03:35:00​Skadliga bakteriemolekyler i färdiglagade livsmedelsprodukter verkar kunna öka risken för hjärtsjukdom och diabetes typ 2.

rss

Stöd för e-cigaretter vid rökstopp 2019-02-15 04:43:28Personer som försökte sluta röka lyckades i högre utsträckning om de använde e-cigaretter i stället för nikoti

Forskning inom arbetsterapi behöver rätt förutsättningar 2019-02-15 01:00:00Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar. Nya insatser behöver utvecklas om vi ska kunna säke

Studie kan öppna för bredare bruk av nytt 2019-02-14 07:43:30Det nya läkemedlet Entresto (sakubitril/valsartan) gav större minskning av en hjärtsviktsmarkör, jämfört med standardl&a

Nu vill fler forska inom allmänmedicin 2019-02-13 00:00:00Primärvården tar emot den största andelen patienter men traditionellt bedrivs det mindre forskning än inom många andra spec

Dålig kondis kopplas till ökad risk för sjukersättning 2019-02-12 00:00:00Att vara otränad eller ha ett högt BMI tycks öka risken att drabbas av sjukdom som hindrar arbete. Det är resultaten från en

Stärkt stöd för nya läkemedel mot hepatit C 2019-02-11 18:30:00Direktverkande antivirala läkemedel ser ut att förlänga livet och minska risken för levercancer hos patienter med kronisk hepatit

Användning av EEG förtydligas i nya epilepsiriktlinjer 2019-02-11 07:51:28I dag, måndag, publiceras slutversionen av de första nationella riktlinjerna för vård av epilepsi. En ändring jämf&oum

Glesa infusioner minskade risk för fraktur 2019-02-08 05:15:02Kvinnor över 65 år som hade svagt skelett, dock utan att ha osteoporos, fick bättre skydd mot frakturer om de behandlades med infusion

Assisterad befruktning tycks inte öka cancerrisk 2019-02-07 03:12:16Barn som blivit till genom konstgjord befruktning verkar inte drabbas av cancer i högre grad än andra. I alla fall inte upp till 20-år

Genterapi lovordas vid svår metabol sjukdom 2019-02-06 17:00:00En experimentell terapi med RNA-interferens kan förhindra livshotande metabola rubbningar, enligt en ny fas 1-studie där svenska patienter i

Sjöbergpriset belönar målriktad terapi 2019-02-05 04:57:50De amerikanska cancerforskarna Dennis Slamon och Brian Druker får Sjöbergpriset på en miljon dollar, över nio miljoner kronor, f

Stärkt stöd för nyttan med hälsosamtal 2019-02-01 04:11:00Resultaten från en svensk studie stärker bilden av att tips om livsstil kan ge positiva effekter som håller i sig länge.

Aktuellt om Vetenskap och

Forskning för hjärtats bästa 2019-02-14 03:56:44ALLA HJÄRTANS DAG 2019. Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi, vet hur man tar hand om hjärtan. Han arbetar f&oum

Nytt antibiotikaalternativ på spåren 2019-02-12 03:29:20Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år oc

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter? 2019-02-08 07:36:55Hjärtinfarkt och stroke är de vanligaste dödsorsakerna i världen. En av de starkaste riskfaktorerna för dessa sjukdomar utg&o

Nya strategier mot barncancer 2019-02-07 06:01:09Med hjälp av nya förbättrade försöksmodeller hoppas lundaforskaren Daniel Bexell på nya läkemedel mot barncancer &

Effektivare screeningprogram för livmoderhalscancer 2019-02-06 07:34:22I Sverige drabbas årligen cirka femhundra kvinnor av livmoderhalscancer, en sjukdom som om den upptäcks tidigt i de allra flesta fall kan b

Världscancerdagen 2019 2019-02-04 08:08:41Cancerfonden tror på en fördubbling av cancerfallen de närmaste tjugofem åren. Därför är det viktigt att forts&au

Nätmobbing i ett gränslöst arbetsliv 2019-02-01 06:58:43Fler chefer och män blir cybermobbade på jobbet. Den digitala kommunikationen har förändrat maktdynamiken. Varje digital plattfor

Hälsoinformation – hur tänka nytt? 2019-01-30 08:21:14Det går alltid att förbättra arbetssätt, men samverkan är en förutsättning för varaktig förändring.

Rörelsehinder och övervikt – en ond cirkel 2019-01-25 02:00:38Personal inom primärvården behöver bli bättre på rådgivning om kost och motion till de patienter som både har e

För tidigt född – hur blir det med 2019-01-23 06:43:55Liselotte Paulsson, som är specialisttandläkare i ortodonti, berättar här om sin forskning kring tandutvecklingen hos för tid

Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella 2019-01-16 04:06:41Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för de som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Forskare vid Ma

Är smärtreflexen inlärd? 2019-01-11 03:04:42Hur lär sig kroppen att den ska dra bort handen när vi bränner oss eller känner smärta? Vilken roll spelar koncentrationen av

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not responsible of these news or any information published on this website.